:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู กิจกรรมประชุมสัมมนาผู้ผลิ
วัน เวลา ส่ง 07 ต.ค. 256211:33:27
จาก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ที่ นภ0019/23076
1.อุาสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
2.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
3.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
6.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
7.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1