:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุม ขอความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรม สานฝัน ปันรัก ฮักหนองบัว
วัน เวลา ส่ง 10 ต.ค. 256210:29:23
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว.23251
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/นานแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/ปประชาสัมพันธืจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณืจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1