:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอก
วัน เวลา ส่ง 16 ต.ค. 256216:26:43
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ0018.1/23432
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ,หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ,ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู และภาคเอกชน ทุกส่วน