:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
วัน เวลา ส่ง 18 ต.ค. 256210:33:31
จาก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ที่ นภ0019/23445
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1