:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ตามโครงการวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
วัน เวลา ส่ง 18 ต.ค. 256210:54:19
จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ที่ ที่ นภ 0014.3/ว23532 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/รอง ผอ.รมน.จังหวัด.นภ.(ท)/หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้บริหารสถานศึกษา


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5