:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มอบหมายภารกิจหน้าที่การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจ
วัน เวลา ส่ง 18 ต.ค. 256217:06:41
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 23522
เรื่อง มอบหมายภารกิจหน้าที่การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เรียน 1.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
2.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 3.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 7.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9.ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
10.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู 12.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 14.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 15. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1