:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการปัญหาสารเค
วัน เวลา ส่ง 21 ต.ค. 256208:48:07
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ ว 23560
1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
4.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
5.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
6.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
7.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
8.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
9.นายอำเภอทุกอำเภอ
10.ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4