:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดหนองบัวลำภู (Management Chart) ประจำไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ (ณ เดือนกันย
วัน เวลา ส่ง 21 ต.ค. 256217:18:58
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๕๕๗ ลว. ๒๑ ต.ค.๒๕๖๒
ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2