:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญอนุโมทนาถวายพระกฐินพระราชทานสำนักงานงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562
วัน เวลา ส่ง 28 ต.ค. 256213:50:23
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ 23809
ผอ.รมน.จว.นภ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นาอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัด นากเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภุ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1