:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
วัน เวลา ส่ง 29 ต.ค. 256213:57:17
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 23874
1.หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
2.หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง
3.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
4.นายอำเภอทุกอำเภอ
5.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
6.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
7.ผู้บริหารสถานศึกษา
8.นายกเหล่ากาชาดหนองบัวลำภู
9.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
10.ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
11.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
12.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
13.ผอ.ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู
14.ผจก.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
15.ผจก.ธพว.(SME)
16.สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองหนองบัวลำภู
17.ประธาน บจก.ประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภุ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2