:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเสวนาเชื่อมประสานเครือข่ายเพิ่มสุขภาวะสังคมอีสาน "เกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภูจากท้องนาสู่พาข้าว"
วัน เวลา ส่ง 30 ต.ค. 256210:03:45
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ ว 23923
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4