:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมทบทสุนสร้างอุโบสถวัดพัชรกิติยาภาราม
วัน เวลา ส่ง 30 ต.ค. 256211:29:21
จาก สนง.พุทธศาสนาจังหวัด
ที่ นภ 0034/23948
หัวหน้าส่วนราการ ทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1