:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ใน
วัน เวลา ส่ง 04 พ.ย. 256209:50:07
จาก สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ นภ 0023.1/ว 24168
รองผู้ว่าราชการจังหวัด,หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย,นายอำเภอ ทุกอำเภอ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5