:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เรื่อง ขอเชิญร่วมสภากาแฟ
วัน เวลา ส่ง 08 พ.ย. 256215:55:07
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 24435
เรื่อง ขอเชิญร่วมสภากาแฟ
เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1