:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การแต่งตั้ง อ.ก.พ.จังหวัดหนองบัวลำภู ทดแทนตำแหน่งว่าง
วัน เวลา ส่ง 15 พ.ย. 256209:33:03
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว 24672 ลว.14 พ.ย. 2562
หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1