:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนอบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คร
วัน เวลา ส่ง 15 พ.ย. 256211:32:26
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ ด่วนมาก ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๒๔๗๔๘ ลว. ๑๕ พ.ย.๒๕๖๒
เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกในจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2