:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการปัญหาสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในสิ่งแวดล้อม
วัน เวลา ส่ง 18 พ.ย. 256213:54:15
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 24839
1) ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
2) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
3) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
4) ผู้อำนวยการสำนำงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
5) พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
6) ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
7) เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
8) พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
9) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
10) ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2