:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเลื่อนการจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เน
วัน เวลา ส่ง 19 พ.ย. 256217:31:16
จาก สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ นภ 0023.3/ว 24916
รองผู้ว่าราชการจัหงวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จ.นภ.(ท) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจัหงวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารหน่วนงานภาคเอกชน นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1