:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย
วัน เวลา ส่ง 20 พ.ย. 256210:54:26
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/24980
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด, ท้องถิ่นจังหวัด, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด,พัฒนาการจังหวัด, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู, และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1