:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมวิถีลุ่มภู ในงานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี
วัน เวลา ส่ง 21 พ.ย. 256211:36:05
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 25036
1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
2.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1