:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง คำสั่งมูลนิธิ พอ.สว.ประจำจังหวัดนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 25 พ.ย. 256216:06:50
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๒/๒๕๑๗๙
เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/พมจ.นภ/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอสุวรรณคูหา/หน.สนง.ปภ.นภ/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1