:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มอบหมายภารกิจหน้าที่ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
วัน เวลา ส่ง 26 พ.ย. 256209:06:30
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 25094
เรื่อง มอบหมายภารกิจหน้าที่ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1