:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 27 พ.ย. 256216:18:18
จาก กอ.รมน.จ.นภ.
ที่ นร 5117.16/469
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภูผู้จัดการบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด, นายกสมาคมชาวไร่อ้อยภาคอีสานเหนือจังหวัดหนองบัวลำภู, เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู, นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู, นายอำเภอสุวรรณคูหา, นายอำเภอนากลาง, นายอำเภอโนนสัง, นายอำเภอศรีบุญเรือง, นายอำเภอนาวัง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1