:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรมตามโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉ
วัน เวลา ส่ง 27 พ.ย. 256216:31:46
จาก สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ นภ 0023.3/ว 25228
ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำ
ภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผุ้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานชมรมจักรยานจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมเดิน วิ่งจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมถ่ายภาพจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานชมรมแอโรบิคหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2