:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมงานวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 26 ปี
วัน เวลา ส่ง 28 พ.ย. 256211:22:51
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ ว 25211 ลว. 27 พ.ย.62
1. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายกเทศมนนตรีเมืองหนองบัวลำภู 5. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. องค์กรภาคเอกชนทุกปห่ง 10. ประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1