:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
วัน เวลา ส่ง 23 ม.ค. 256318:38:25
จาก สนง.พุทธศาสนาจังหวัด
ที่ นภ 0034/1200
รองผู้ว่าราชการจังหวดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.หนองบัวลำภู/รอง ผอ.รมน.จ.นภ.(ท)/ปลัดจังหววัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/นายก อบจ.หนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1