:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563
วัน เวลา ส่ง 29 ม.ค. 256309:37:38
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 1726
1.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
2.นายอำเภอทุกอำเภอ
3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2