:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เพยาเสพติด
วัน เวลา ส่ง 29 ม.ค. 256309:19:39
จาก ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู
ที่ ที่ นภ.0018.4(ศอ.ปส.จ.นภ.)771
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอ ทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1