:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดถนนผ้าทอหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 05 ก.พ. 256310:50:53
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว2079
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/วัฒรธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1