:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุ
วัน เวลา ส่ง 05 ก.พ. 256311:15:51
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว2087
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1