:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานประเพณี "สักการะหลวงพ่อพระไยฐาธิราช ประเพณีบุญข่้้าวจี่ใหญ่ ประจำ
วัน เวลา ส่ง 05 ก.พ. 256311:02:44
จาก ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู
ที่ นภ0518/214
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1