:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 05 ก.พ. 256315:41:51
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว 9 ลว 5 ก.พ. 2563
ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2