:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มอบหมายภารกิจ กิจกรรม "บอกรักฮักมั่น คู่นิรันดร์หนองบัวลำภู @ภูพานน้อย
วัน เวลา ส่ง 06 ก.พ. 256309:55:58
จาก สนง.การท่องเที่ยวฯ
ที่ นภ0004/2265
1.ปลัดจังหวัดเมืองหนองบัวลำภู2.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู3.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู5.พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู6.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู7.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู8.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู9.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู10.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู11.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู12.นายอำเภอทุกอำเภอ13.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู14.นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู15.นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวนา16.ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย 17.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว18.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน19.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู20.นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู21.นายทองอาน บุญพรม ที่ปรึกษาสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู22.นายประยุทธ ชามนตรี   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5