:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
วัน เวลา ส่ง 13 ก.พ. 256310:07:36
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 12274
1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ)
2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
4.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
5.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
6.ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
7.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
8.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
9.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
10.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
12.ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1