:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญคณะทำงานย่อยด้านกฎหมายระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท
วัน เวลา ส่ง 13 ก.พ. 256313:20:36
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๑๗๒ ลว. ๑๑ ก.พ.๒๕๖๓
เรียน สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2