:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนกุมภาพันธ์2563
วัน เวลา ส่ง 14 ก.พ. 256315:04:02
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 2393
หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1