:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับการเสนอชื่อ ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชน เพื่อเข้ารับการสรรหาใ
วัน เวลา ส่ง 12 มี.ค. 256316:15:37
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 3937
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1