:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การมอบหมายภารกิจในการจัดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประ
วัน เวลา ส่ง 13 มี.ค. 256314:59:32
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 3934
เรื่อง การมอบหมายภารกิจในการจัดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2563
เรียน ๑.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
๒.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
๓.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๔.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1