:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท
วัน เวลา ส่ง 16 มี.ค. 256310:43:24
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว4043
1.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
2.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
3.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4.นายอำเภอทุกอำเภอ
5.ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1