:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังห
วัน เวลา ส่ง 17 มี.ค. 256310:15:31
จาก สนง.ประมงจังหวัด
ที่ นภ 0007/ว4118 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2