:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การดำเนินงานตามข้อสั่งการจากการประชุมเพื่อรับทราบและติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง ภายใต้กองอำนวยการน้ำแ
วัน เวลา ส่ง 18 มี.ค. 256308:49:02
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 4119
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
8. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
9. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1