:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรึคติดเชื้อไวรัสโคโ
วัน เวลา ส่ง 19 มี.ค. 256314:21:40
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว4280
หัวหน้าส่วนราชการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2