:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เข้าสู่หมู
วัน เวลา ส่ง 23 มี.ค. 256310:13:38
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ o40017.2/ว4426
"เรื่อง มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน" เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1