:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เลื่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย
วัน เวลา ส่ง 24 มี.ค. 256313:24:48
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/4524
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด , ท้องถิ่นจังหวัด , หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด , พัฒนาการจังหวัด ล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด , โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด , นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู , ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู , ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1