:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การมอบประกาศนียบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562
วัน เวลา ส่ง 25 มี.ค. 256315:46:11
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 4481
1.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
4.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1