:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
วัน เวลา ส่ง 26 มี.ค. 256311:43:47
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 4612
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดงานพิธีฯ
เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว.(SME) นายกสมาคม ประธานมูลนิธิ สโมสร ชมรมฯ ในจังหวัด และประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1