:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร-ศาสตร์พระราชา
วัน เวลา ส่ง 26 มี.ค. 256315:39:57
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/4589
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู,
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู,
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู,
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2