:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัย และคนตกงานที่มาจากจังหวัดอื่น
วัน เวลา ส่ง 01 พ.ค. 256311:41:48
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ0018.1/6667
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู , ท้องถิ่นจังหวัดนหนองบัวลำภู , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู , นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู , นายอำเภอ ทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1