:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง งดการพระราชพิธีในเดือนพฤษภาคม 2563
วัน เวลา ส่ง 01 พ.ค. 256316:53:44
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว6701
เรื่อง งดการพระราชพิธีในเดือนพฤษภาคม 2563
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1