:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง รายงานปัยหาอุปสรรคจากการขับเคลื่อนและการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ตามนโยบายสำคัญ 8 ประเด็น
วัน เวลา ส่ง 08 พ.ค. 256310:46:05
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว180
เรียน คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2